Фотография

Описание

Фотографията е Светлопис. Изобразяване на част от заобикалящия ни свят посредством светлина. Фотографското изображение е документ, но също така е и изкуство. Съвкупност от обективност и субективност. Обективно е пресъздаването на реалните обекти посредством фотографската техника чрез светлината. Изцяло субективен обаче е подхода на снимащия. Субективен също е и прочита на изобразеното от зрителя. Както казва Себастиано Салгадо: Съберете 100 фотографа на едно и също място, направете ги свидетели на едно и също събитие и накрая ще получите 100 различни гледни точки и съвсем различни снимки.

Заниманията с фотография отключват любопитството, стимулират въображението и креативността. Фотографията може да бъде хоби, страст, професия. Начин на общуване, начин да преоткриваме света около нас.

Цели на курса по фотография:

  • Запознаване с основните технически параметри на фотографската техника.
  • Въведение в основните жанрове във фотографията.
  • Качествено надграждане на снимачните умения на курсистите чрез множество практически задачи.