Английски език

Английски език

Английски – Предучилищна

Школа по английски език за деца 4,5-5,5 г. В курсовете за най-малките се учи чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

Английски – Genki English 1-2 клас/IWonder 3-5 клас

Курс по английски език за деца в 1 и 2 клас. Иновативни методи на обучение, развитие на способността за асоциативно мислене и желанието за откривателство.

Английски – Right On 6-9 клас

Курсове по английски език за деца в 5 и 6 клас. Системата Live Beat се състои се от четири нива, които помагат на учениците да развият концентрация и мотивация, за постигане на по-добри резултати от обучението.

Английски – Speakout 9-12 клас

Езикови курсове по английски език за ученици в 9 и 10 клас. Съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, креативно обучение, игри и симулации.

Английски сертификатни курсове тийнейджъри

Курсове за тийнейджъри с начални познания по английски език. Усвояват се знания за справяне с ежедневни ситуации.