Изобразителни изкуства

Изобразителни изкуства

Курсовете по Рисуване, Моделиране и Дигитални изкуства за деца откриват пред децата пространство, в което творят, намират вдъхновението и развиват совето въображение. Изкуството развива сетивата, образното мислене, креативността и формира естетически усет в децата. Арт школата на Fusion Academy и преподавателите в нея ще превърнат часовете на децата в приказка.

Рисуване 6-10 г. – седмичен

Курсът по рисуване за деца създава вълшебно пространство, в което децата могат свободно да развиват своята креативност и пресъздават картините на своето въображение.

Рисуване 5-7 г./8-10 г. – съботен

Обучение по рисуване за деца. Развитие на потенциалите чрез откривателство, въображение, приказки и игри.

Рисуване 10-14 г.

Курс по рисуване за деца, който чрез общуване развива сетивата, образното мислене и креативността в децата.

3D и Моделиране 7-14 г.

Курс Моделиране за деца от 8 до 14 г. Запознаване и овладяване на творческия процес чрез средствата на скулптурата.

Дигитални изкуства 9+ г.

Курсът по дигитално рисуване за деца е синтез между класически и дигитални изобразителни средства. Развитие на креативността чрез експериментиране и свобода.

Анимация и илюстрация 9+ г.

Професионална работа в областта на анимацията и илюстрацията; Изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес; Усвояване на професионални програми за дигитално рисуване и анимация;

TechARTnology – стипендии

Модерно поднасяне на изкуството чрез дигитализацията. 10 стипендии за 4-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 7-12 г.