Сценични изкуства

Сценични изкуства

Сценичните изкуства във Fusion Academy включват три отделни курса – Актьорско майсторство (Театрална школа), Съвременен танц, Хип-хоп|Street Dance, Класически балет за деца, Звук и ритъм. 

Чрез заниманията в театралната школа отваряме и развиваме сетивата и възприятията на децата, помагаме им да регистрират реалността в нейната цялост от различни позиции, развиваме способността им за анализ и взимане на решение, постигаме свобода и богатство на изразяване. 

Театрална школа 6-9 г./10+ г.

Театрална школа за юноши, която цели да достигне освобождаване на въображението и изваждане на фантазията от рамките на познатото и възможното.

Съвременен танц 6-9 г./10+ г.

Школа по танци за деца и юноши. Съвременният танц е синтез от техники, стилове и практики, чрез които се достига ефирност, свобода и удоволствие.

Хип-хоп | Street Dance

Хип-хоп | Street dance за деца, ученици и тийнейджъри!

Класически балет 4-6 г./7-9 г.

Курсът по Класическия балет за деца изгражда баланс, център, координация, позиция и издръжливост на тялото.

Звук и ритъм 7-14 г.

Чрез движение, звук, ритъм и говор децата развиват своите изразни средства, сетива и възприятия, използвайки акустични музикални инструменти.

Звук и ритъм за актьори и танцьори

Актьорите и танцьорите трябва да притежават много и различни умения. За тях звукът и музиката са мощно средство за себеизразяване. Игри с различни музикални инструменти, говорни практики и техники.