Изкуства

Изкуства за деца: Ако сте си представяли магическа детска работилница, това е школата по изкуства на Fusion Academy. В света на Приложните, Изящните и Сценичните изкуства, децата могат да посещават уроци по Рисуване, Дигитално рисуване, Моделиране, Дизайн и Проектиране, Моден дизайн, Фотография, Театрална школа, Съвременен танц, Класически балет. Преподава се по иновативни методи с индивидуално отношение към всяко дете.

Курсовете по Изкуства за възрастни предоставят възможност за развитие на креативност, себеизразяване, групово творчество и индивидуално отношение. В школата на Fusion Academy ще намерите: Курс по Живоис, Графика, Fusionart, Уроци по Фотография, Танц и движение за възрастни, Рисуване Коприна и батик, Курс по Рисуване на стъкло, Бижута и пластично изкуство.
Деца

Изобразителни изкуства

Курсовете по Рисуване, Моделиране и Дигитални изкуства за деца откриват пред децата пространство, в което творят, намират вдъхновението и развиват совето въображение. Изкуството развива сетивата, образното мислене, креативността и формира естетически усет в децата. Арт школата на Fusion Academy и преподавателите в нея ще превърнат часовете на децата в приказка.

Рисуване 6-10 г. – седмичен

Курсът по рисуване за деца създава вълшебно пространство, в което децата могат свободно да развиват своята креативност и пресъздават картините на своето въображение.

Рисуване 5-7 г./8-10 г. – съботен

Обучение по рисуване за деца. Развитие на потенциалите чрез откривателство, въображение, приказки и игри.

Рисуване 10-14 г.

Курс по рисуване за деца, който чрез общуване развива сетивата, образното мислене и креативността в децата.

3D и Моделиране 7-14 г.

Курс Моделиране за деца от 8 до 14 г. Запознаване и овладяване на творческия процес чрез средствата на скулптурата.

Дигитални изкуства 9+ г.

Курсът по дигитално рисуване за деца е синтез между класически и дигитални изобразителни средства. Развитие на креативността чрез експериментиране и свобода.

Анимация и илюстрация 9+ г.

Професионална работа в областта на анимацията и илюстрацията; Изучаване и овладяване на дигиталния изобразителен процес; Усвояване на професионални програми за дигитално рисуване и анимация;

TechARTnology – стипендии

Модерно поднасяне на изкуството чрез дигитализацията. 10 стипендии за 4-месечно обучение в специално разработен курс по Дигитални изкуства за деца на възраст 7-12 г.

Приложни изкуства

Приложните изкуства развиват креативното мислене на децата. Курсовете по Моден дизайн, Дизайн и Проектиране и Фотография са със специално разработени учебни програми, които дават знания и поле за изява на въображението на децата. Ще правят собствени проекти и ще минават през всички стъпки на творчеството при изграждането на собствено портфолио.

Приложна Креативност 6-8 г.

Синтез между въображение, креативност, изкуство и приложни техники. Децата ще имат възможността да експериментират с различни материали.

Моден дизайн 9-14 г.

Курсът по моден дизайн за деца им дава свободата да изразяват своята индивидуалност, чрез средствата на приложните изкуства.

Дизайн и проектиране 9-14 г.

Курс по Дизайн и проектиране за деца, който съчетава в себе си продуктов, пространствен, графичен и интериорен дизайн. Децата създават свои цялостни проекти.

Графичен дизайн 10-14 г.

Запознаване със същността на графичния дизайн, развиване на чувството за естетика и творческа изобретателност, овладяване на работата с професионални графични софтуери.

ДИЗАЙН НА ГЕРОЙ И 3D МОДЕЛИРАНЕ, 9+ Г.

Нов курс специално разработен за интересуващите се от илюстрация, анимация и моделиране.

Фотография и видео 9-14 г.

Курс по фотография и видео за деца, чрез който се усвоява по-задълбоченото откриване на различни гледни точки, обогатяване на светоусещането и усвояване на цялостен начин на мислене.

Сценични изкуства

Сценичните изкуства във Fusion Academy включват три отделни курса – Актьорско майсторство (Театрална школа), Съвременен танц, Хип-хоп|Street Dance, Класически балет за деца, Звук и ритъм. 

Чрез заниманията в театралната школа отваряме и развиваме сетивата и възприятията на децата, помагаме им да регистрират реалността в нейната цялост от различни позиции, развиваме способността им за анализ и взимане на решение, постигаме свобода и богатство на изразяване. 

Театрална школа 6-9 г./10+ г.

Театрална школа за юноши, която цели да достигне освобождаване на въображението и изваждане на фантазията от рамките на познатото и възможното.

Съвременен танц 6-9 г./10+ г.

Школа по танци за деца и юноши. Съвременният танц е синтез от техники, стилове и практики, чрез които се достига ефирност, свобода и удоволствие.

Хип-хоп | Street Dance

Хип-хоп | Street dance за деца, ученици и тийнейджъри!

Класически балет 4-6 г./7-9 г.

Курсът по Класическия балет за деца изгражда баланс, център, координация, позиция и издръжливост на тялото.

Звук и ритъм 7-14 г.

Чрез движение, звук, ритъм и говор децата развиват своите изразни средства, сетива и възприятия, използвайки акустични музикални инструменти.

Звук и ритъм за актьори и танцьори

Актьорите и танцьорите трябва да притежават много и различни умения. За тях звукът и музиката са мощно средство за себеизразяване. Игри с различни музикални инструменти, говорни практики и техники.

Други изкуства

Творческо писане 10-18 г. Ново

Курсът Творческо писане е създаден, за да развиe въображението и творческото мислене у децата