Логопед

Описание

Във Fusion Academy държим на цялостното развитие на децата и затова търсим непрекъснато добри специалисти, които работят по най-добрия начин с тях.

Такъв специалист е Красимира Стоянова – логопед, с дългогодишен опит, който освен с индивидуалните логопедични часове, допринася и за работата с младите актьори в Театралната школа към Fusion Academy.

Но може би много от вас се питат защо би имало детето ви нужда от логопед?

Логопедът е терапевт, осигуряващ обучение на децата в правилна артикулация на звуковете в речта, изгражда знания за езиковите структури, работи за богатството на езика и прилагането му в реални житейски ситуации. Усъвършенстването на говорната продукция е подходящо да стане в ранна възраст, докато грешните навици от детството не са се автоматизирали.

Това е от особена важност за социалните контакти на детето в училище и извън него.

Правилният говор предполага максимално добра връзка при общуването на децата, както с техните връстници, така и с възрастните.

Логопедичната работа по отношение на артикулацията на звуковете се отразява, както в устната, така и в писмената реч на децата в ранна училищна възраст. На по-късен етап от живота, изборът на професия се съобразява с възможностите за реализация в нея. Често, решаващи за този избор, са правилно произношение и добри комуникативни умения.