Театрална школа 7+./12+ г.

Описание

Театрална школа за деца – “Театърът е толкова безкрайно очарователен, защото е толкова неочакван. И толкова много приличащ на живота.” — Артър Милър

Детството е времето, в което всеки един от нас е най-близо до актьорството. Играта, толкова истинска и непринудена за всяко едно дете, стои в основата на актьорското майсторство. Наблюдаваме как децата с часове разиграват своите истории, превръщат се във всичко и всеки, когото си поискат и най-важнотo – абсолютно вярват в това, на което играят. Ето защо, детството е много подходящо време за актьорски занимания, независимо дали очакваме или не бъдеща реализация.

Чрез заниманията с актьорско майсторство:

  • отваряме и развиваме сетивата и възприятията;
  • регистрираме реалността в нейната цялост от различни позиции;
  • развиваме способност за анализ и взимане на решение;
  • постигаме свобода и богатство на изразяване – всичко нужно за цялостно хармонично развитие на всяко дете.

В нашето обучение стремежът е детето да постигне освобождаване на въображението и изваждане на фантазията от рамките на познатото и възможното.

Цели на театрална школа за деца Fusion Academy:

  • Чрез средствата на театралното изкуство, децата да се запознаят и овладеят основните принципи на творческия процес. Развитие на въображението и креативността.
  • Разкриване и обогатяване качествата и изразните средства на всяко дете.
  • Придобиване и утвърждаване на умения за работа в група и реализиране на позитивите от груповото творчество.

Театралната школа за най-големите 15-18 г. е насочена към младежи, имащи интерес към театъра, киното и всички нови форми на сценични изкуства. Не е нужно да имат опит или изявени „артистични дарби“, част от занятията са насочени именно към откриването и съответно развивавенето им. Курсът съчетава групови и индивидуални упражнения и дискусии, свързани с класически (Шекспир, Чехов) и модерни драматургични текстове. Работата включва анализ и намиране на индивидуална връзка актьор-текст, като най-вече се използва системата на Майкъл Чехов, най-изявеният ученик на Станиславски.

Целта е повишаване и развиване на емоционалността, фантазията и интелектуалната отзивчивост на младежите към театъра и сценичните изкуства в цялата им палитра.

Откъси от пиесите за завършването на учебната 2021-2022 г.

Откъси от пиесите за завършването на учебната 2020-2021 г.

Снимки от завършването на учебната 2018-2019 г. може да видите в галерията ни.

Част от спектакъла “Избери страна” на децата от Театралната школа и Съвременен танц 2015-2016 г.