БЕЛ и Математика – 7 клас

Описание

Уважаеми седмокласници и родители,

Успешното завършване на седми клас и изборът на учебно заведение е може би най-важната стъпка в образованието на всеки. През тази година ще трябва да вземете важни решения, които ще определят бъдещата ви реализация.

ЗНАНИЕТО Е СИЛА – това е максима, чиято стойност сме изпитали във времето и в която ви предстои да се убедите сами. Няма труден предмет, няма изпит или тест, който да не може да бъде издържан успешно. Всеки предмет има своята красота и сила и те ще станат ваши съюзници, ако ученето ви се основава на дисципллина, търпение и постоянство.

Осигурили сме условия и среда, благоприятстващи максимално ефективното учене и подготовка за изпитите. Това са и главните причини, поради които можете да ни се доверите при избора на курсове:

  • Квалифицирани преподаватели с многогодишен опит, оценители по НВО и ДЗИ
  • Отлично изградена програма, съобразена с изискванията на МОН
  • Отличен контрол на знанията, включващ периодично оценяване и пробни изпити
  • Редовна комуникация с родителите, разясняване на недопустими пропуски и предлагане на мерки за отстраняването им
  • Атрактивна и уютна учебна среда
  • Възможности за индивидуално и/или групово обучение