Дизайн на герой и 3D моделиране, 9+ г. НОВО

Описание

Нов курс специално разработен за интересуващите се от илюстрация, анимация и моделиране. В курса развиваме и свързваме различни умения, преминаваме през няколко етапа и поставяме основата за бъдещо развитие в три различни професии. Усвояваме съвременните модели и умения на дигиталните изкуства и скулптурата, съчетаваме ги и придобиваме нови гледни точки. Най-важното, което получаваме е обединяване на двуизмерното и триизмерното мислене. 

Крайния резултат е повече от мотивиращ, тъй като на края на курса децата виждат „материализирани“ образи дошли от техния богат вътрешен свят!

Цели на курса:

 • синтез между двузимерното изграждане и моделиране на типаж;
 • изграждане на триизмерно мислене;
 • експериментиране и развиване на творческите потенциали у всяко дете;
 • психологически анализ на герой – придобиване на стойност на авторско произведение;
 • професионално навлизане в областта на конкретни професии.

Етапи, през които ще преминем в курс по Дизайн на герой и 3D моделиране:

 • анализ и влагане на смисъл, ползване на символи и знаци;
 • концептуално създаване на типаж и съпътстващи елементи;
 • дигитална илюстрация на типаж – работа с Apple iPad 9;
 • дигитална илюстрация на поддържащ елемент на типажа – работа с Apple iPad 9;
 • работа по фонове, изграждащи цялостната атмосфера;
 • моделиране на типаж – скулптура;
 • 3D сканиране;
 • работа в 3D програма;
 • 3D принтиране;
 • постобработка на триизмерен обект.

Снимки от завършването на учебната 2020-2021 г. може да видите в галерията ни.

Виртуална изложба на децата за завършването на учебната 2019-2020 г.