Английски език

Английски език

Като един от най-разпространените езици, английският език е неизменна част, както от ежедневието ни, така и от бизнес средата. Часовете по английски език за възрастни са насочени в направленията: общ курс по английски език, бизнес английски, английски език в областта на туризма и сертификатни курсове. Иновативни методи, практичност и творческо мислене, съчетани с модерна и просторна база.

Английски език – Speakout общ курс възрастни

Обучението е насочено към възрастни, които имат начални познания по английски език или предварителна подготовка. Учене чрез ролеви игри, стратегии, фото материали и реални ситуации.

Intelligent Business – Бизнес английски

Курсът по бизнес английски е за хора, работещи в бизнес средата. Часовете насърчават критичното и обективното мислене, разрешаване на бизнес сценарии и бизнес кореспонденция.

International tourism – професионален курс

Английски език в областта на туризма. Обучението подобрява професионалната комуникация и предложенията за стратегии на поведение при определени ситуации.

Сертификатни курсове – възрастни

Курсове изцяло насочени към подготовка за сертификатите IELTS, TOEFL и PTE Academic.