Испански език

Испански език

Испански език 7-10-г.

Програмата на курсa по испански език е специално разработена за деца в 1-4 клас, които изучават испанския като чужд език.

Испански език 11-14 г.

Обучението по испански език е насочено към ученици 5-8 клас. Уроци, включващи в себе си иновативност, лекота на учене в малки групи и творчество.

Испански език 15-18 г.

Испански език за тийнейжъри от 9 до 12 клас. Обучението предоставя възможност да откриват пред себе си нови хоризонти с учене чрез опит, симулации, концентрация и креативно мислене.