БЕЛ и Математика – 6, 5, 4 клас

Описание

Fusion Academy организира курсове по БЕЛ и Математика за ученици от 4, 5 и 6 клас. На някои от децата тези предмети се отдават с лекота. При други е нужна системна работа и задълбочаване, за да може да се гарантира както успешно завършване на годината, така и представяне с отличие на изпитите за Национално Външно Оценяване (НВО). Често акцентът при подготовката се поставя в 7 клас, но всъщност тя трябва да започне по-рано, тъй като при децата пропуските се натрупват и засилват във времето.

Разработили сме за тях специални целогодишни програми за курсовете по БЕЛ и Математика, съобразени с учебното съдържание и изискванията на МОН за 4, 5 и 6 клас. Обикновено, всеки курс започва с входящ тест по избрания предмет – БЕЛ и/или Математика, като в теста се включва и учебният материал от предходни класове.