Живопис

Описание

Създаването на живопис, не е просто нанасяне на цвят върху бяло платно, това е красив начин да изразиш себе си, своите чувства, емоции, мисли и идеи. Всеки цвят, всяка линия носи различно послание, потапящо съзерцаващия в света на художника.

Цели на курса:

  • изучаване и овладяване на изобразителния процес;
  • развиване на творческите способности на всеки курсист;
  • разкриване и утвърждаване на позитивите от груповото творчество.

Етапи, през които ще преминем:

  • поставяне на идея и послание при изграждане на картина;
  • скициране и идейно разработване;
  • избор на цвят, форма и композиция, най-пълно изразяващи идеята, чрез анализ и диалог;
  • събиране на материали за портфолио;
  • рисуване от натура и по въображение;
  • интерпретиране на постановки в определен стил от изкуството;
  • конферанси.

Всеки участник получава сертификат за завършен курс по рисуване – Живопис.

Материали и средства

Маслени бои, акрилни бои, акварел, сух пастел, графични материали. В зависимост от темата се работи върху кадастрон, каширан фазер или платно.