Други изкуства

Творческо писане 10-18 г.

Творческо писане 10-18 г.

Курсът "Творческо писане" е създаден, за да развиe въображението и творческото мислене у децата