Звук и ритъм за актьори и танцьори

Описание

Театърът и танцът са много синтезни изкуства и, за да бъдат актьорът и танцьорът добри, те трябва да притежават много и различни умения. Те трябва да се научат да владеят и използват емоцията си, тялото си, гласа си, да намират различни начини да комуникират с всичко заобикалящо ги. От тях се изисква да бъдат много наблюдателни и по-запознати с всичко, което се случва около тях и с тях.

За тях звукът и музиката са мощно средство за себеизразяване.

Изучаването  на музика в училище се оказва недостатъчно – кратко и насочено само в едно направление. Освен това децата забравят неразбраната или не добре усвоена информация, трудно боравят с елементарна теория. Не познават нотите, музикалните инструменти, течения в музиката или велики композитори.

Чрез курса „Звук и ритъм за актьори и танцьори“ целим да развием:

  • Наблюдателност и способност за пренасяне на опита от една област в друга;
  • Концентрация и готовност на паметта да подаде навреме необходимата информация;
  • Лекота при създаването на нови идеи;
  • Способност за предвиждане чрез фантазия или въображение, раждащо новите идеи;
  • Подобряване на речевите умения; пъргавост на речта – способност да се облече мисълта в слово.