Сертификатни курсове – възрастни

IELTS

Подготовка за IELTS

IELTS е един от двата най-популярни и изисквани теста в световен мащаб, признат от университети и работодатели – приблизително 6000 институции в над 135 държави. С повече от два милиона кандидати годишно, IELTS удостоверява знанията на издържалите теста до две години след полагането му.  Изпитът се състои от два модула:

  • Academic – академичният модул е предназначен за хора, които биха искали да кандидатстват за образование в англоговоряща страна или курсове, провеждани на английски.
  • General – е основен модул за хора, които биха искали да работят в англоговоряща страна или компания.

Самият изпит има за цел да провери уменията на кандидатите в четирите езикови области – Слушане, Четене, Писане и Говорене. Слушане и Говорене са еднакви и за двата модула, докато Писане и Четене са с по-специални изисквания за академичния модул. Времето за изпита е около 2 часа и 45 минути, което го прави по-кратък вариант на алтернативния TOEFL.

Оценките са базирани на точкова система от 0 до 9, като повечето университети изискват резултат, надвишаващ 7,5.

Как ще ви подготвим за IELTS?

  • Първо проверяваме вашето ниво и подбираме подходящ учебник
  • Работим по формата на самия тест – граматика и лексика, необходими за изпита
  • Изработване на стратегия за изпита
  • Домашни задания, работа за време
  • И накрая – решаването на IELTS тестове –идентични със самия изпит

Важно е да се знае, че продължителността на курса варира според темпото Ви на работа. При нужда се акцентира допълнително на модули, в които имате дефицити, като курсът приключва когато демонстрирате постигане на желания резултат.

Таксата за изпита не е включена в обучителния курс. Датите и таксите за изпитите IELTS са публикувани на официалната страница ТУК.