Фотография и видео 9-14 г.

Описание

Дигитална изложба на децата за завършването на учебната 2019-2020 г.

В този курс се учим да опознаваме себе си и околния свят с помощта на изкуството. Обогатяваме светоусещането си, откриваме различни гледни точки и анализираме техните преимущества. Увлечени в творческия процес, чрез фотографията децата естествено ще усвоят цялостен начин на мислене. Ще прилагат креативността си, ще станат по организирани и ще бъдат по-толерантни, както в процеса на работа, така и в ежедневието си.

Цели:

 • усвояване на основни фотографски похвати;
 • развиване на творческото мислене и начини за неговото приложение;
 • насърчаване изграждането на собствена гледна точка и разбиране на чуждата;
 • практическо възприемане на позитивите от съвместната работа.

Етапи, през които ще преминем в курса по фотография за деца:

 • запознаване с основни фотографски понятия – бленда, скорост, ИСО, бял баланс;
 • представяне на жанрове във фотографията (портрет, пейзаж, репортаж, архитектура, натюрморт);
 • усвояване на основните правила при изграждане на композицията и работа със светлина, форма, цвят, гледна точка, перспектива и тн.;
 • запознаване с важни факти от историята на фотографията и киното, както и с творчеството на видни фотографи;
 • запознаване с жанрове във видео заснемането;
 • анализ и дискусии по фотографски и видео творби с цел по-дълбоко разбиране на идея, смисъл, послание, цел, емоция;
 • задачи за придобиване на прецизност в момент на заснемане;
 • практическо усвояване – работа по проект;
 • съвременни похвати за обработка и представяне;
 • развитие на социална комуникация и работа в група;
 • финал на всяка тема – разработване и представяне на презентация пред аудитория;
 • ще заснемем кратки видеа по зададена тема.

Снимки от завършването на учебната 2018-2019 г. може да видите в галерията ни.