Изпити: тийнейджъри и възрастни

PTE Academic

Изпит по английски – PTE Academic

PTE Academic е единственият международно признат изпит по английски, който е стриктно обвързан с Общата европейска езикова рамка.

Изключителна поверителност и сигурност – от първия момент на регистрация на кандидатите за изпита до получаване на сертификата за постигнатите резултати.

  • Всеки кандидат прави самостоятелно своята регистрация онлайн.
  • Изпитите се провеждат само в изпитни центрове оторизирани от Pearson VUE при строг контрол на сигурността.
  • Датите за изпита се определят от изпитните центрове и на практика могат да бъдат почти всеки работен ден.
  • В деня на изпита, в изпитния център, кандидатът се легитимира с лична карта, прави му се снимка на място, вземат се биометрични данни – отпечатък от пръст и длан. При всяко влизане и излизане от залата за изпит се сравняват биометричните данни и легитимацията.
  • В началото на изпита се прави запис на гласа на изпитвания, който служи за сравнение по време на теста Speaking/Говорене.
  • Целият изпит се провеждат в един ден в рамките на 3 часа.
  • Всички компоненти на изпита се проверяват автоматично от компютър с най-модерна технология, дори и компонента Speaking/Говорене. Субективното оценяване на кандидатите е изключено напълно.
  • Резултатите от изпита се получават до 5 работни дни.
  • Само кандидатите имат достъп до своите резултати и може да ги предостави на неограничен брой университети в цял свят при кандидатстване. Над 950 университета от над 30 държави признават резултатите от PTE Academic като гаранция, че приемат студенти, които общуват свободно в академична среда. Пълен списък на университетите, които признават изпит по английски PTE Academic при кандидатстване, можете да видите на https://pearsonpte.com/PTEAcademic/Recognizing/Pages/home.aspx

За повече информация относно изпита по английски език PTE Academic посетете www.pearsonpte.com.

За повече информация относно подготовката, регистрацията, мястото на изпитните центрове и явяването на изпита PTE Academic посетете www.bgexamboard.com

Виж курсовете за подготовка >>>