Сертификатни курсове TestDaF

Описание

Какво представлява изпитът TestDaF?

Изпитът TestDaF (тест немски език като чужд) е изпит по немски език за изучаващи езика, които желаят да следват в Германия или да получат сертификат за нивото си на владеене на немски език. TestDaF е централизиран изпит. Изпитните материали се съставят, проверяват и оценяват в института TestDaF в град Хаген (Германия), а самият изпит се провежда в лицензирани изпитни центрове в около 80 страни по света. Всички участници в изпита получават идентични изпитни задачи. Изпитните материали се проверяват и оценяват от обучени за тази цел коректори.

Степента на владеене на немски език не се измерва с оценка, а с нива. Възможни са следните TestDaF – нива:

  • TestDaF- ниво 5 (TDN 5)
  • TestDaF- ниво 4 (TDN 4)
  • TestDaF- ниво 3 (TDN 3)

Тези нива съответстват на нивата от B 2.1 до C 1.2 от Общата европейска рамка за нивата на владеене на чужди езици на Съвета на Европа.

Изтеглете официалната брошура на TestDaF.