Регистрация

Ваучер

Информация за ваучера

Стойността на ваучера може да е точно, колкото е дадения курс или уъркшоп или да бъде на стойност, определена от вас след консултация с нас.
Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.

Контакти

Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.

Стипендия

Информация за кандидата

Информация за майка/ настойник

Информация за баща/ настойник

Информация за братя/ сестри

Информация за братя/ сестри

Моля, прикачете файловете за кандидатстване (Максимален размер на файл 5МБ.)

Документи, удостоверяващи, че доходът на член от семейството е под 600 лв.;
Документ, удостоверяващ, че детето е записано в редовна форма на обучение;
Документ, доказващ успеха на децата от втори до седми клас.
Допълнителни документи
Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.
Моля, приемете общите условия за кандидатстване. Гарантирам, че:
Записване на деца

Типове изкуства *
Изобразителни изкуства *
Приложни изкуства *
Театрални изкуства *
Други изкуства *
Английски език *
Немски език *
Испански език *
Ниво *
Ниво *
Ниво *
Ниво *
Ниво *
Моля, попълнете задължителните полета отбелязани с *.