Изпити: деца

PTE Young Learners

подготвка за изпита PTE за деца - pte-young-learners

Подготвка за изпита PTE за деца

PTE Young Learners проверява знанията на децата в четири нива (Firstwords, Springboard, Quickmarch и Breakthrough). И четирите нива тестват уменията на децата да четат, слушат, пишат и говорят свободно на английски език. Основната цел на изпитите е МОТИВАЦИЯ. Те дават увереност и самочувствие на учениците в начален курс, развиват способностите им и стимулират желанието им да продължат напред и да стигнат толкова далеч, колкото им е необходимо. На базата на постигнатите резултати, родителите ще бъдат спокойни и убедени в реалните възможности и знания на децата си.

PTE Young Learners се провеждат в над 30 изпитни центъра в България. Всяка календарна година има четири изпитни сесии – през май, юни, ноември и декември. Провеждат се в събота и точните дати за писмения изпит се обявяват в началото на годината. Устната част се провежда в рамките на 2 седмици преди писмения изпит или в деня на изпита, като графикът се определя от изпитния център. Необходима е предварителна регистрация, която можете да направите в най-близкия изпитен център или в офисите на Pearson Longman – Bulgaria.

Повече информация за изпитите и изпитните центрове на www.BgExamBoard.com