Немски език

Немски език

Немски език – Предучилищна

Курс по Немски език за деца на възраст 4,5-6,5 год. Всяко дете се насърчава да учи езика чрез игрови формати в малки групи до 10 деца, съобразени с възрастта им.

Немски език 7-10 г.

Немски език за деца 1-4 клас. Съвместно учене и сътрудничество, учене чрез опит и откривателство, евристично обучение, игри и симулации.

Немски език 11-14 г.

Немски език за деца 5-8 клас. Системата предлага атрактивност, гъвкавост, лекота на ученето в малки групи. Учене чрез сътрудничество и взаимно обучение.

Немски език 15-18 г.

Немски език за тийнейджъри 15-18 г. Обучение, насочено към по-голяма задълбоченост на материала, мотивация и учене чрез опит. Часовете по немски език балансирано развиват уменията: четене, писане, слушане и говорене.

Сертификатни курсове TestDaF

Международно признат сертификат по немски език