Звук и ритъм 7-14 г.

Описание

Говоренето е ритъм. Ходенето е ритъм. Животът е ритъм!

Заповядайте в новия и единствен по рода си музикален курс “Звук и ритъм“!

Музиката е едно от най-мощните средства за себеизразяване. Чрез нея ние общуваме с лекота, като използваме език, по-неподправен и директен от словесния. Език, в който няма грешен изказ и неразбиране – езикът на нашите чувства и емоции. Непринуденото общуване, което музиката позволява, помага на децата да подсилят вярата в себе си и провокира тяхното любопитство и желание да търсят и използват своите творчески възможности. Сцената и музиката за децата са защитено от реалността място, където те могат да изразят това което чувстват и да проявят креативност и спонтанност.

В нашия курс децата изследват своите сетива и възприятия. Чрез движение, звук, ритъм и говор те развиват своите изразни средства, а съчетаването с акустични музикални инструменти води до истинско удоволствие от изживяването и засилва вътрешния порив за живот и развитие.

Чрез курса „Звук и ритъм“ целим да развием:

  • Наблюдателност и способност да се открие проблема от пръв поглед;
  • Способност за пренасяне на опита от една област в друга;
  • Концентрация и готовност на паметта да подаде навреме необходимата информация;
  • Лекота при създаването на нови идеи;
  • Способност за предвиждане чрез фантазия или въображение, раждащо новите идеи;
  • Умелост за доизработване на даден продукт или проект, достигайки до желания краен резултат;
  • Подобряване на речевите умения; пъргавост на речта – способност да се облече мисълта в слово;
  • Вдъхновението, което децата изпитват, стимулира трудолюбието в дадената област, която е предизвикала интереса им и ги учи на постоянство и отдаденост;
  • Не позволяваме на децата да изгубят така ценната за всички ни – склонността към игра;
  • Насърчаваме чувството за хумор и своята оригиналност;

Силата на музикалните инструменти се крие в това, че те предизвикват любопитство.

Снимки от завършването на учебната 2017-2018 г. може да видите в галерията ни.